Om Panor Public Affairs

gr8714Panor Public Affairs AS er et strategisk rådgivningsfirma som bistår organisasjoner, bedrifter og foretak med politikk, forvaltning og media. Vi gir råd om strategiske veivalg som øker gjennomslagskraft og lønnsomhet. Vi har langsiktige partnerskap med mange kunder, men Panor gir også bistand i enkeltsaker. Vi jobber med små og store offentlige og private kunder i ulike bransjer lokalt og nasjonalt.

Politikk er full av interessemotsetninger. Enten vinner du frem eller så vinner din konkurrent. Statens inntekter faller og utgiftene øker. Kampen om penger og gode rammebetingelser blir hardere i årene fremover. Lokalkunnskap i maktens korridorer blir viktigere. Derfor må du først identifisere hvilke politikere og byråkrater som faktisk har makt til å avgjøre en sak i din favør.

Er det du som skal vinne frem er det avgjørende å forstå hver enkelt politiker og byråkrats agenda, og hvilke motstridende interesser de må ta hensyn til. Mange blir blendet av egne argumenter, og de forstår ikke hvem beslutningstakerne lytter til, hva som er deres agenda, og hvilke velgere og interessegrupper som utgjør politikerens maktgrunnlag. Panor gjør veien til maktens korridorer kortere.

Det er helt avgjørende hvordan du presenterer fakta og begrunner din sak. Dokumenterte rasjonelle argumenter har størst kraft. Panor kan bistå deg for å finne de beste argumentene og fakta som støtter din sak. Du er et hestehode foran konkurrenten når dine fakta og argumenter virkelig treffer agendaen til beslutningstakerne. Du kan vinne hvis du også forstår når og hvordan du skal markere din sak i media, og når det er best å påvirke under radaren.

Panor tilbyr:

  • aktør, beslutnings- og omdømmeanalyser
  • faktautredninger
  • politisk analyse
  • påvirknings- og kommunikasjonsstrategier
  • strategisk sparring og strategisk fotarbeid
  • strategisk mediebistand og debattrening
  • detaljerte gjennomføringsplaner
  • gjennomføringskraft fra A til Å
  • drift av sekretariat og prosjektledelse

Panor Public Affairs AS kan øke din lønnsomhet og gjennomslagskraft. Vi har høy politisk og kommunikasjonsfaglig kompetanse, rådgivere med solid bakgrunn fra politikk og media, lang erfaring som strategiske rådgivere og et omfattende kontaktnett fra venstre til høyre i politikken og i alle sentrale medieorganisasjoner.

Du forstår dine utfordringer best, men du vil nå dine mål mer effektivt og raskere om du samarbeider med Panor. Kunnskapsoverføring og fortrolig samarbeid mellom deg og Panor er nøkkelen til å du vinner frem. Vi lærer av deg, og du blir klokere og dyktigere til å selv å ivareta dine interesser etter å ha samarbeidet med Panor.

Medarbeidere

Øystein H. S. Moen

Daglig leder og partner
E-post: om@panor.no
Telefon: + 47 900 10 869

Per O. Haavik

Senior advisor
E-post: poh@panor.no
Telefon: +47 97 59 70 71

Samarbeidspartnere

NorgesBarometeret AS

Leverandør av kvantitative og kvalitative undersøkelser, spisskompetanse på politikk og medlemsundersøkelser.